2016

Uchwała Nr XXIV/243/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 20

Uchwała Nr XXIV/243/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwały Nr XX/218/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwały Nr XXI/227/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

zal. nr 1 

zal. nr 1 a

zal. nr 2

zal. nr 2 a

zal. nr 2 b

zal. nr 3

zal. nr 4

zal. nr 6

Lista wiadomości