2016

Uchwała Nr XXIII/242/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2015 rok.

Uchwała Nr XXIII/242/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2015 rok.
Lista wiadomości