2016

Uchwała Nr XXIII/241/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Uchwała Nr XXIII/241/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Lista wiadomości