2016

Uchwała Nr XXIII/240/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany treści uchwały Rady Gminy Komorniki nr XVI/179/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Pla

Uchwała Nr XXIII/240/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany treści uchwały Rady Gminy Komorniki nr XVI/179/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki", uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XIX/210/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki", uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XX/226/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki przyjętego Uchwałą Nr XVI/179/2016 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016 r.
Lista wiadomości