2016

Uchwała Nr XXI/238/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/198/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przejęcia zadań inwestycyjn

Uchwała Nr XXI/238/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/198/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.
Lista wiadomości