2016

Uchwała Nr XXI/236/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla

Uchwała Nr XXI/236/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.

Skarga Woj. Wlkp. na uchwałę nr XXI_236_2016 z dn. 23.05.2016r 

Postanowienie Sądu_umorzenie post. w spr. uch. nr XXI/236/2016 z dn. 23 maja 2016r.

Poastanowienie Sądu umorzenie post. w spr. uch. nr XXI/236/2016 z dn. 23 maja 2016r. prawomocne orzeczenie.

Lista wiadomości