2016

Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XLIII/290/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerw

Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XLIII/290/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap).
Lista wiadomości