2016

Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry pomiędzy ulicami Podgórną i Południo

Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Wiry pomiędzy ulicami Podgórną i Południową.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

uzasadnienie do uch. nr 230

Lista wiadomości