2016

Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Południowej i Słonec

Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Wiry w rejonie ulic: Południowej i Słonecznej.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

uzasadnienie do uch. 229

Lista wiadomości