2016

Uchwała Nr XXI/227/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r

Lista wiadomości