2016

Uchwała Nr XX/226/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki” przyjętego Uchwałą Nr XVI/179/2016 Rady Gminy Komornik

Uchwała Nr XX/226/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki" przyjętego Uchwałą Nr XVI/179/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r.

zal. Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komornik

Lista wiadomości