2016

Uchwała Nr XX/222/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej.

Uchwała Nr XX/222/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Lista wiadomości