2016

Uchwała Nr XX/221/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Brzozowej i A

Uchwała Nr XX/221/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Brzozowej i Akacjowej.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2 

zal. nr 3

Lista wiadomości