2016

Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 201

Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, Uchwały Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

zal. nr 1 

zal. nr 1a

zal. nr 2

zal. nr 2a

zal. nr 2b

zal. nr 4 

zal. nr 6

Lista wiadomości