2016

Uchwała Nr XIX/216/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.

Uchwała Nr XIX/216/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.
Lista wiadomości