2016

Uchwała Nr XIX/215/2016 Rady Gminy Komornik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia  19 listopada 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na obszarze gminy Komorniki.

zal. - mapa

Lista wiadomości