2016

Uchwała Nr XIX/214/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul

Uchwała Nr XIX/214/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Księdza Malinowskiego.

zal. - mapa

Lista wiadomości