2016

Uchwała Nr XIX/212/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/94/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miej

Uchwała Nr XIX/212/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/94/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo.
Lista wiadomości