2016

Uchwała Nr XIX/211/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany st

Uchwała Nr XIX/211/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

załączniki - mapy (7 szt.)

Lista wiadomości