2016

Uchwała Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie u

Uchwała Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i prof. W. Strażewicza.

zał. do uch. - mapa

Lista wiadomości