2016

Uchwała Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w re

Uchwała Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i prof.  W. Strażewicza.

zał. do uch. - mapa

Lista wiadomości