2016

Uchwała Nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie

Uchwała Nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Księdza Malinowskiego.

zał. do uch. - mapa

Lista wiadomości