2016

Uchwała Nr XVIII/206/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/173/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia z dnia 17 grudnia 2015r. o przystąpieniu do sporządze

Uchwała Nr XVIII/206/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/173/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia z dnia 17 grudnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w rejonie ul. Kolejowej.

zał. do uch. - mapa

Lista wiadomości