2016

Uchwała Nr XVIII/205/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/144/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. o przystąpieniu do sporządzen

Uchwała Nr XVIII/205/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/144/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kupieckiej.
Lista wiadomości