2016

Uchwała Nr XVIII/204/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała Nr XVIII/204/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki".
Lista wiadomości