2016

Uchwała Nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki.
Lista wiadomości