2016

Uchwała Nr XVIII/202/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia  17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2016-2022, Uchwały Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

Zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. nr 2  Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienie do uch. 202

Lista wiadomości