2016

Uchwała Nr XVII/200/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie dopłaty do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele socjalno bytowe oraz dla celów produkcji rolnej.

Uchwała Nr XVII/200/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie dopłaty do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele socjalno bytowe oraz dla celów produkcji rolnej.
Lista wiadomości