2016

Uchwała Nr XVII/199/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsięb

Uchwała Nr XVII/199/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa  Usług Komunalnych Komorniki Spółka  z o.o. w Komornikach.
Lista wiadomości