2016

Uchwała Nr XVII/196/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działa

Uchwała Nr XVII/196/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Lista wiadomości