2016

Uchwała Nr XVII/194/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Plewiska.

Uchwała Nr XVII/194/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Plewiska.

zał. do uch. 194 - mapa

Lista wiadomości