2016

Uchwała Nr XVII/193/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Komorniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołac

Uchwała Nr XVII/193/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Komorniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Lista wiadomości