2016

Uchwała Nr XVII/192/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr XVII/192/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwodów.
Lista wiadomości