2016

Uchwała Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Uchwała Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia  17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2016-2022.

zał. nr 1

zał. nr 2

Objaśnienia do zal. nr 1

Lista wiadomości