2016

Uchwała Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 201

Uchwała Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

zał. nr 1

zał. nr 1a

zał. nr 2 

zał. nr 2a

zał. nr 4

zał. nr 6

Lista wiadomości