2016

Uchwała Nr XVI/188/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie statutu Gminy Komorniki,

Uchwała Nr XVI/188/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie statutu Gminy Komorniki, zmienionego Uchwałą nr II/11/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie statutu Gminy Komorniki.

załącznik nr 2 do Statutu Gminy Komorniki - wzór herbu Gminy Komorniki

załącznik nr 4 do Statutu Gminy Komorniki - wzór pieczęci urzędowych

Lista wiadomości