2016

Uchwała Nr XVI/187/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic Poznańskiej, Podgórne

Uchwała Nr XVI/187/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic Poznańskiej, Podgórnej i Nowej.

zał. nr 1 mapa 

zał. nr 2

zał. nr 3 

Lista wiadomości