2016

Uchwała Nr XVI/186/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic Poznańskiej, Podgórne

Uchwała Nr XVI/186/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic Poznańskiej, Podgórnej i Granicznej.

Zał. nr 1 mapa

zał. nr 2 

zał. nr 3 

Lista wiadomości