2016

Uchwała Nr XVI/185/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mi

Uchwała Nr XVI/185/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Piaskowej, Żwirowej i Maciejkowej.
Lista wiadomości