2016

Uchwała Nr XVI/184/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/175/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/145/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Podgórnej i w rejonie ulicy Wrzosowej.

zał. mapa

Lista wiadomości