2016

Uchwała Nr XVI/182/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Komorniki

Uchwała Nr XVI/182/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Komorniki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami potrzebami ruchu.
Lista wiadomości