2016

Uchwała Nr XVI/180/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/161/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018.
Lista wiadomości