Nabory ogłoszone w 2021 roku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wynikach naboru

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko ds.eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.: UG.IK.1.2021

Treść ogłoszenia

Druki do pobrania

Regulamin przeprowadzenia naboru

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska Strażnika Straży Gminnej - Straż Gminy Komorniki w Urzędzie Gminy Komorniki.

Informacja o wynikach nabopru na 2 stanowiska Strażnika Gminnego - Straż Gminy Komorniki.

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko ds. profilaktyki uzależnień w wymiarze 3/4 etatu Nr Ref.:UG .ROS1.2021

treść ogłoszenia o pracę na stanowisko ds. profilaktyki uzależnień

druki do pobrania

Regulamin przeprowadzenia naboru

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki ogłasza ponownie nabór na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.:UG .IK.1.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg

druki do pobrania

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Regulamin przeprowadzenia naboru

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnetrznych w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.:UG .PSZ.1.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych

druki do pobrania

Regulamin przeprowadzenia naboru

Rewgulamin wynagradzania pracowników samorządowych

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na 2 stanowiska Strażnika Gminnego w wymiarze pełnego etatu Nr Ref.:UG .STG.1.2021

Ogloszenie o naborze na 2 stanowiska Strażnika Gminnego

Druki do pobrania

Regulamin naboru

Regulamin wynagradzania

Nabór na stanowisko ds. eksploatacji i remontów dróg w Urzędzie Gminy Komorniki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Infrastyruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Oświadczenia  - druk do pobrania

Regulamin naboru

Regulamin wynagradzania praconików samorządowych