podatek od środków transportowych

Uchwała nr XIV/150/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

zał. nr 1