podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019