2021

Lp. 187 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów

UCHWAŁA NR XXXV/319/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 2 marca 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2021 r. , poz. 3387

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Dokument elektroniczny GML

Lp. 185 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie ulic: Jarzębinowej i Rosnowskiej

UCHWAŁA NR XXXV/319/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 2 marca 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2021 r. , poz. 3386

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Dokument elektroniczny GML

Lp. 186 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Nowej

UCHWAŁA NR XXXV/320/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 2 marca 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2021 r. , poz. 3254

 

tekst uchwały

załącznik graficzny (PDF)

załącznik graficzny (geotiff)

oznaczenia do rysunku planu

dokument elektroniczny GML