Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.10.10 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Ocieplenie budynku Zielarska 17 w Plewiskach Gmina Komorniki”

Komorniki, dnia 09.10.2014 r.

WI.271.1.7.2014

L.dz.  3690/2014

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. dalej pzp ) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Ocieplenie budynku Zielarska 17 w Plewiskach Gmina Komorniki prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Woźniak ul. Równa 12/1 62-200 Gniezno cena brutto: 162.990,54 zł W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.      Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Woźniak ul. Równa 12/1 62-200 Gniezno cena brutto: 162.990,54 zł oferta otrzymała 100 pkt.

2.      Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane "Tyliński" Arkadiusz Tyliński Jarosław Tyliński Spółka Jawna ul. Święciechowska 47 64-100 Leszno cena brutto: 203.040,00 zł oferta otrzymała 80,28 pkt.

3.      Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów, Usług Budowlanych i Produkcji Różnej ul. Słowiańska 53 C 61-664 Poznań cena brutto: 293.976,06 zł oferta otrzymała 55,44 pkt.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm )– dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                      WÓJT Gminy Komorniki

 

                                                                         mgr inż. Jan  Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06