Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.10.03 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa ul.Koperkowej w Plewiskach, na odcinku od km 0+292 do rowu Plewianka

Komorniki, dnia 03.10.2014 r.

IK.271.2.11.2014                                                         

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa ul.Koperkowej w Plewiskach na odcinku od km 0+292 do rowu Plewianka” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  PUB  „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   PUB  „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała 100,00 pkt w jedynym kryterium – cena

 

2. KONSORCJUM:

Lider: P.W. HYDROGAZ Zbigniew Kluj

Partner: PDI HYDROGAZ Waldemar Kluj

ul.Rosnowska 22,  60-101 Poznań

Oferta otrzymała 99,16 pkt w jedynym kryterium – cena

 

3.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul.Kasztanowa 7,  62-004 Czerwonak

Oferta otrzymała 93,45 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka

ul.Wodna 18, 62-200 Gniezno

Oferta otrzymała  83,72  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  RB GROUP Sp. z o.o.

ul.Grunwadzka 515D,  62-064  Plewiska

Oferta otrzymała   0 pkt w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt  Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06