Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.07.01 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej kompleksu szkolnego w Plewiskach”

Komorniki, dnia 30.06.2014 r.

WI .271.1.3.2014

L.dz.2397 /2014

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)(dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej  kompleksu  szkolnego w Plewiskach”, prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

JM Pracownia Projektowa, 62-200 Gniezno ul. Wieśniacza 9  ,

z ceną brutto: 112.000,00 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. ARCHAS Design Maciej Zuber,43-305 Bielsko-Biała, ul. Skowronków 35- cena brutto:    499.995,00 zł -  brak punktów

2. Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKO-BUD” S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek

     95-061 DMOSIN, Dmosin Drugi nr 89 B, cena brutto: 166.050,00 zł - oferta otrzymała 67,45 pkt.

3. Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński, 61-041Poznań, 

    ul. Konińska 18, cena brutto: 186.960,00 zł - oferta otrzymała 59,91 pkt.

4. MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński, 60-792 Poznań,  ul. Wojskowa 3L/6, cena brutto: 189.100,00 zł - oferta otrzymała 59,23 pkt.

5. SANKON S.C.   Adam i Alicja Santorowscy, 59-220 Legnica, ul. Murarska 5c5d/2, cena brutto: 466.170,00 zł - oferta otrzymała 24,03 pkt.

6. ABK-PROJEKT  65-072 Zielona Góra, ul. Lisowskiego 2/4, cena brutto: 153.750,00 zł - oferta otrzymała 72,85 pkt.

7. Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna, Janusz Wypych ,62-800 Kalisz,

ul. Baśniowa 13,cena brutto: 292.125,00 zł - oferta otrzymała 38,34pkt.

8. GPVT Pracownia Architektoniczna  S.C. Tomasz Białoszewski  Grzegorz Pacer

61-512 Poznań, ul. Pamiątkowa 2/37, cena brutto: 243.000,00 zł - oferta otrzymała 46,09pkt.

9. JM Pracownia Projektowa, 62-200 Gniezno, ul. Wieśniacza 9, cena brutto: 112.422,00 zł – po poprawieniu omyłki  zgodnie z zapisem punktu V.6.SIWZ  - 112.000 zł oferta otrzymała 100,00pkt.

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt. w jedynym kryterium – cena.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 06.07.2014 r.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                              mgr inż. Jan Broda

                                                                                              Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 668

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06