Zawiadomienie o wyniku przetargu

2014.06.18 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi łączącej ul.Ks.Malinowskiego w Komornikach z ul.Tęczową w Głuchowie - etap II (dł. 0,629

Komorniki, dnia 18.06.2014 r.

IK.271.2.9.2014                                                         

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę drogi  łączącej ul.Ks.Malinowskiego w Komornikach z ul.Tęczową w Głuchowie  - etap II (dł. 0,629 km) z budową przepustu na rz.Wirynce” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez:  

COLAS Polska Sp. z o.o. ,  ul.Nowa 49,  62-070  Palędzie.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   PUB  „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c,  63-820  Piaski

Oferta otrzymała  75,36 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2. SKANSKA S.A.

ul.Gen.J.Zajączka 9,   01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 84,07 pkt w jedynym kryterium – cena

 

3.  INFRAKOM Sp. z o.o.

ul.Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan

Oferta otrzymała 89,59 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS”   Sp. z o.o.

ul.Święciechowska 158,   64-100   Leszno

Oferta otrzymała  96,39  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.  COLAS Polska Sp. z o.o.

ul.Nowa 49,  62-070  Palędzie

Oferta otrzymała   100,00 pkt w jedynym kryterium – cena

 

6.  EUROVIA  POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5,  55-040  Kobierzyce

Oferta otrzymała 99,39 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena  

 

 

Z-ca Wójta  Gminy Komorniki

inż. Aleksander Klemczak

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06